ORDIN nr. 317/190 din 11 mai 2006
ORDIN nr. 317 / 190  din 11 mai 2006 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice   Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale elaborare strategii, politici sectoriale şi de piaţă nr. 79.147... detalii
Category: Legislatia romaneasca - Last updated on  16-07-2007 at 14:41
ORD nr. 527 publicat în M.Of. nr. 613 din data: 08/29/2003
ORD nr. 527 publicat în M.Of. nr. 613 din data: 08/29/2003 OMAPAM527/2003 ORDIN nr. 527 din 13 august 2003 pentru aprobarea Regulilor privind sistemul de inspecţie şi certificare şi condiţiile de acreditare a organismelor de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică    Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 613 din 29 august 2003   Ordin nr. 527 din 13 august 2003 pentru aprobarea... detalii
Category: Legislatia romaneasca - Last updated on  16-07-2007 at 15:47
LEGE nr. 513 din 29 decembrie 2006
LEGE nr. 513 din 29 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice   Parlamentul României adoptă prezenta lege.   Articol unic Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.... detalii
Category: Legislatia romaneasca - Last updated on  16-07-2007 at 15:51
ORDIN nr. 153 din 3 martie 2006
ORDIN nr. 153 din 3 martie 2006  privind aprobarea componenţei Comisiei pentru acreditarea organismelor de inspecţie şi certificare din sectorul de agricultură ecologică, care desfăşoară activităţi de inspecţie şi control al operatorilor pe teritoriul României   Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr.... detalii
Category: Legislatia romaneasca - Last updated on  16-07-2007 at 15:53
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice   Având în vedere că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001 , a fost adoptat cadrul legislativ şi instituţional de bază, armonizat parţial cu reglementările Uniunii Europene,... detalii
Category: Legislatia romaneasca - Last updated on  16-07-2007 at 15:55
ORDIN nr. 219 din 21.03.2007
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE   ORDIN nr. 219 din 21.03.2007 pentru aprobarea Regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică   Î n baza prevederilor alin. (1) şi (3) al art. 7 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor pct. 1, lit. (a), al art. 8, din... detalii
Category: Legislatia romaneasca - Last updated on  16-07-2007 at 15:59