A VIII-a Conferinţă a Bioagricultorilor din România "Zilele Bioterra 2007"

           În perioada 20 -21 octombrie a avut loc în Aula Universităţii de Ştiinţe Agricole şi  Medicină Veterinară din Cluj-Napoca a VIII-a Conferinţă a Bioagricultorilor din România, având ca temă principală Agricultura ecologică din România – evoluţie, prezent şi perspective şi Asociaţia Bioterra la 10 ani de activitate fructuoasă în promovarea agriculturii ecologice.

            La eveniment au luat parte aproximativ 300 de persoane din ţară şi din străinatate: specialişti de la instituţii centrale, staţiuni de cercetare, procesatori şi comercianţi, fermieri, cadre didactice universitare, studenţi, masteranzi, doctoranzi şi ziarişti. 

            Conferinţa este deschisă de către preşedintele Asociaţiei prof. Univ. Dr. Cornel Man, care dă cuvântul invitaţilor din ţară şi de peste hotare: reprezentantul MADR (Teodor Mihalcea), reprezentantul ANCA  (director Gheorghe Reman), reprezentantul OJCA Cluj (Ioan Merca), reprezentantul USAMV Cluj (RECTOR Liviu Marghitaş), reprezentantul FNAE (ing. Ion Toncea), reprezentanţi de la Asociaţii de agricultură ecologică din ţară şi delegaţi din cadrul unor asociaţii/ institute de agricultură ecologică din străinătate (Ungaria, Moldova, Slovacia, Ucraina, Elveţia, Olanda, Italia, Germania, Latvia).

           Spicuim din ideile prezentate în cadrul Conferinţei:

           De la Direcţia Generală Implementare Politici Agricole din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a participat Directorul General Dl. Teodor Mihalcea care a susţinut prezentarea cu tema Perspective privind sprijinul financiar al fermierilor ecologici în perioada 2007–2013. A prezentat contextul actual din România, legislaţia aferentă şi perspectivele sprijinului financiar pentru perioada 2007-2013, perioadă în care datorită aderării la Uniunea Europeană România este nevoită să se alinieze cerinţelor europene pentru sectorul agriculturii ecologice. Domnul Mihalcea a declarat că agricultura ecologică constituie elementul esenţial în drumul către protecţia mediului, prin conservarea solului, ameliorarea calităţii apei şi a aerului, sporirea biodiversităţii şi protecţia naturii. Principalul obiectiv al politicii agricole comunitare privind dezvoltarea rurală, îl constituie promovarea unei economii rurale viabile. Agricultura ecologică contribuie la realizarea acestui obiectiv prin creşterea activităţilor economice cu o importantă valoare adaugată, cu o mare intensitate a ocupări populaţiei din mediul rural, şi cu sporirea interesului pentru spaţiul rural. De asemenea el a declarat că activitatea desfăşurată de ,,Bioterra” s-a înscris în contextul eforturilor Ministerului de integrare în Uniunea Europeană având o contribuţie esenţială în promovarea agriculturii ecologice în România.

Prof. dr. Gheorghe Sin, reprezentantul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din Bucureşti a prezentat “Preocupări actuale ale cercetării ştiinţifice pentru dezvoltarea agriculturii ecologice”. El a spus că promovarea agriculturii ecologice face necesară atât clarificarea numeroaselor aspecte specifice acesteia cât şi elaborarea unor noi metode şi produse care să înlocuiască practicile obişnuite poluante. A prezentat domeniile în care se fac cercetări oferind exemple din cultura vegetală, creşterea animalelor şi horticultură. „Siguri fiind că agricultura ecologică are un viitor, avem datoria de a milita pentru dezvoltarea şi implementarea conceptului ecologic de conservare durabilă a resurselor naturale disponibile şi de asigurare a unor produse agroalimentare sănătoase.”

Şeful adjunct al Direcţiei Agrochimie, Ecologie şi Protecţia Plantelor         din Republica Moldova, domnul Iurie Senic a prezentat Realizările de bază în promovarea politicii agrare în Republica Moldova privind dezvoltarea agriculturii ecologice. Stimulaţi de actele legislative elaborate de Guvernul Republicii Moldova, creşte interesul agricultorilor moldoveni, precum şi al agenţilor economici cu privire la producţia agroalimentară ecologică. Pentru a promova agricultura ecologică şi pentru prestarea serviciilor de inspecţie, certificare şi implementarea perioadei de conversie a fost organizat Organismul Naţional de Inspecţie şi Certificare a producţiei agroalimentare ecologice în cadrul Centrului Republican de Pedologie Aplicată. Iurie Senic mentionează necesitatea programelor specifice finanţate şi implementate de Guvern în vederea familiarizării fermierilor în dezvoltarea producerii şi sistemele de certificare pentru export şi realizare prin lanţurile de marketing internaţionale către pieţele Uniunii Europene.

Din Latvia au fost prezente la Conferinţă Dace Piliksere şi Livija Zarina. Dace Piliksere a prezentat situaţia agriculturii ecologice în Latvia, paşii care au fost făcuţi în vederea realizării obiectivelor stabilite şi măsurile luate de guvern pentru susţinerea agriculturii ecologice naţionale.

            Vasyl Pyndus din Ucraina a prezentat organizaţia “BIOLan Ukraine” care serveşte interesele producătorilor, procesatorilor şi consumatorilor ecologici. Scopul Asociaţiei este promovarea şi sprijinirea agriculturii ecologice în Ucraina. Asociaţia «BIOLan Ukraine» a elaborate primele standarde ecologice în Ucraina şi este unul dintre cofondatorii primului organism de inspecţie şi certificare din Ucraina “Standard ecologic”. De asemenea a prezentat date imporante legate de evoluţia agriculturii ecologice în Ucraina, planul de acţiune, suvenţiile acordate agricultorilor în perioada de conversie.   

Din partea Asociaţiei Biokultura fondată în Ungaria în anul 1983 a luat cuvântul dr. Solti Gabor, el a declarat ca asociaţia pe care o reprezintă a luat responsabilitatea de a sprijini organizaţiile bio din ţările vecine, respectiv grupurile care doreau să înfiinţeze organizaţiile locale ale asociaţiei. Cu Asociaţia Bioterra încă de la înfiinţare au o relaţie de conlucrare foarte bună. De asemenea el a spus că ia parte în fiecare an la Conferinţa Bioterra, aceasta oferind o bună oportunitate pentru întâlnirea cu reprezentanţii grupurilor locali, cu asociaţiile implicate în agricultura ecologică şi cu fermierii bio.

Zuzana Lehocka din partea Republicii Slovace a prezentat agricultura ecologică din ţară. Dezvoltarea agriculturii ecologice a început în 1991 urmând exemplul ţărilor din vestul Europei, iar suprafaţă cultivata in prezent in sistem ecologic reprezintă 5.81% din suprafaţa agricolă a Slovaciei. A oferit exemple ale propunerilor pentru suvenţionare în agricultura ecologică, punctele forte şi oportunităţile pe piaţa internă şi externă pe care le are agricultura ecologică în Slovacia.

Wijnand Sukkel de la Universitatea Wageningen din Olanda a prezentat obiectivele guvernamentale pentru agricultura ecologică şi politica olandeză pentru atingerea acestora, statistici legate de agricultura ecologică - 48.000 ha cultivate ecologic (=2,5 % din suprafata totala) din care 65% păşuni, 1450 de fermieri activează în sistemul ecologic de agricultură. El a atras atenţia asupra importanţei cercetării în agricultura ecologică şi a diseminării informaţiei.  

În prima parte a celei de-a doua zile de Conferinţă în Aula Universităţii a avut loc cea de-a patra  secţiune: Marketingul produselor ecologice.

Monika Schneider din partea FiBL a prezentat organizaţia pe care o reprezintă precum şi Dezvoltarea pieţei produselor ecologice. Provocări pentru sectorul ecologic din România. Între subiectele pe care le-a prezentat ca fiind necsare bunei dezvoltări a agriculturii ecologice amintim: calitatea produselor, informarea şi pregătirea fermierilor, serviciile de consultanţă, programele de cercetare, cooperarea şi parteneriatele, utilizarea diferitelor canale de piaţă. Monika Schneider a menţionat că una dintre provocările pieţei Româneşti este informarea consumatorilor, comercianţilor şi importatorilor despre produsele ecologice. O altă provocare sunt organismele de inspectie şi certificare, uneltele de comunicare, organizaţiile umbrelă. Nu în ultimul rând a menţionat importanţa susţinerii din partea guvernului prin crearea unui cadru legislativ care să sprijinească agricultura ecologică, organizarea unui sistem deschis de educaţie ecologică, sprijinirea cercetării în sectorul agricol ecologic.

            Doamna dr. Ing. Teodora Aldescu, delegată din partea MADR, a prezentat situaţia agriculturii ecologice în Romania, legislaţia în domeniu, Organisme de inspecţie aprobate în ţară  şi Evoluţia agriculturii ecologice în România, Numărul operatorilor pe judeţe în 2007, suprafeţele cultivate şi structura culturilor în agricultura ecologică. În continuare a prezentat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (instrument de finanţare al UE ) şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (2007-2013). Prioritare în acest program sunt următoarele teme: Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic şi Îmbunătăţirea mediului şi a zonelor rurale- în care este încadrată şi agricultura ecologică ca şi câmp de acţiune. Un alt subiect de maximă importanţă pe care l-a prezentat a fost  acordarea  plăţi compensatorii  anuale pentru: conversia  la agricultura ecologică  de la agricultura conventională (maximum trei ani) şi menţinerea producţiei ecologice certificate. Au fost menţionate şi criteriile de eligibilitate şi selecţie pentru obţinerea acestor plăţi. De asemenea a fost prezentată strategia în agricultura ecologică din punct de vedere cantitativ şi calitativ.

           Radu Panait şi Mihai Grigoraş au prezentat oportunităţi de desfacere a produselor ecologice atât pe piaţa naţională cât şi internaţională. Radu Panait a atras atenţia în mod special asupra importanţei asocierii producătorilor agricoli ecologici şi a corectitudinii în afaceri. Ei au încurajat fermierii prezenţi arătând situaţia internaţională a cererii pentru produsele ecologice care este în continuă creştere.

După dezbaterile în plen au avut loc discuţii în cadrul grupurilor de lucru temele abordate fiind:

– secţiunea 1: Probleme specifice ale culturilor ecologice vegetale;

– secţiunea 2: Probleme specifice ale creşterii animalelor în sistem ecologic;

– secţiunea 3: Probleme specifice în apicultura ecologică.

            În cea de-a doua zi a Conferinţei au fost prezentate de către moderatori concluziile discuţiilor desfăşurate în cadrul workshop-urilor. De asemenea au fost propuse soluţii pentru dezvoltarea agriculturii ecologice în România. 

            În cadrul primei secţiuni problemele ridicate au fost: legislaţia privind acordarea subvenţiilor - normele de  acordare a subvenţiilor ar trebui să fie stabilite la nivel naţional, deasupra politicului, subvenţiile să fie la nivelul altor ţării din Europa, costurile ridicate ale imputurile într-o fermă din România datorită intermediarilor. Fermieri prezenţi au prezentat informaţii din propria experienţă, iar coordonatorii workshop-ului au venit cu propuneri şi soluţii pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă. De asemenea s-a propus înaintarea unei petiţii către MADR.

În cadrul secţiunii adresate problemelor din sectorul animalier a fost prezentată importanţa igenei şi bunăstării în fermele zootehnice pentru obţinerea unei calităţi superioare a produselor obţinute, iar doi dintre fermierii prezenţi, au prezentat experiente din fermele proprii. S-au discutat probleme legate de prevenirea şi tratarea bolilor în zootehnia ecologică. Exercitarea de lobby politic privind protejarea producătorilor români prin acordarea de subvenţii fermierilor ecologici a fost un punct asupra caruia fermierii prezenti au atras atentia. 

Concluziile celui de-al treilea workshop arata nevoia unei strategii pentru succesul apiculturii ecologice, strategie care să includă:

           - susţinerea financiară ( într-o anumită măsură) a apicultorilor,

      - posibilităţi de dezvoltare a stupinelor, 

      - consultanţă de specialitate

      - piaţă de desfacere pentru produsele apicole ecologice

Tratamentele reprezintă subiectul cel mai sensibil al sectorului apicol, este nevoie de cunoştinţe – atât în ceea ce priveşte produsele care se pot utiliza precum şi modul în care sunt aplicate.

Scopul principal al Conferinţei a fost informarea membrilor Bioterra şi a tuturor participanţilor asupra următoarelor aspecte:

  • Apicultura ecologică

o        Metode de producţie

o        Valorificarea produselor apicole obţinute      

  • Metode ecologice de îmbunătăţire a producţiei animaliere:

o        Alimentaţia

o        Igiena

o        Adăpostirea

o        Prevenirea şi tratarea bolilor

  • Culturile agricole cu cerere mare pe piaţa ecologică

o        Tendinţe pe piaţa produselor vegetale

o        Metode ce cultura cu productivitate crescută

o        Produse utilizate pentru protecţia plantelor şi creşterea productivităţii în sistem ecologic

  • Marketing-ul produselor ecologice

o        Modalităţi de desfacere a produselor ecologice

o        Tendinţe pe piaţa natională şi internaţională în domeniul produselor ecologice

În acest sens putem remarca faptul că subiectul propus a fost de mare interes, iar scopul Conferinţei s-a realizat pe deplin. Dezbaterile au scos în evidenţă dificultăţile legate de practicarea agriculturii ecologice, dar şi metodele de contracarare a acestora.

            Organizarea celei de a VIII-a Conferinţe a Bioagricultorilor din România a fost un eveniment de o importanţă deosebită, fapt reflectat şi în presa scrisă şi audio din ţară, unde evenimentul a fost mediatizat  contribuind astfel la popularizarea  sistemului de agricultura ecologică.    

            În ultima parte a Conferinţei au fost prezentate reuşitele Bioterrei din ultimul an şi au fost supuse aprobării: Raportul de activităţi pentru perioada noiembrie 2006- septembrie 2007, Planul de activităţi pentru 2008 şi Darea de seama financiară. Acestea au fost aprobate de către cei prezenţi în sală cu unanimitate de voturi.

            Prezenţa unui număr atât de mare de participanţi la Conferinţă reprezinta o reală contribuţie la diseminarea informaţiilor legate de agricultura ecologică şi la creşterea prestigiului acestui sistem în ţară, adusă de către Asociaţia Bioterra.

            În vederea realizării obiectivului principal al Asociaţiei de promovare a agriculturii ecologice în România, Bioterra îşi propune continuarea activităţilor cu impact pozitiv în vederea atingerii acestui deziderat între care: seminarii, instruiri, mese rotunde, înfiinţarea loturilor demonstrative şi vizite de studiu, participare la expoziţii din ţară şi din străinatate, continuarea tradiţiei organizării conferinţelor naţionale.

            La închiderea conferinţei preşedintele şi directorul Asociaţiei Bioterra au mulţumit în numele tuturor participanţilor şi a membrilor Asociaţiei, pentru efortul generos al FiBL pentru mijlocirea finanţării de către Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice, SECO, Elveţia a organizării acestei manifestări de prestigiu.

Category: Conferinte - Last updated on  13-12-2007 at 11:36