A XVI-a Conferinţă a Asociaţiei Bioagricultorilor din România BIOTERRA - 28 Octombrie 2017 - ( PROGRAM – CADRU)

A XVI-a Conferinţă a Asociaţiei Bioagricultorilor din România BIOTERRA

- 28 Octombrie 2017 -

 AGRICULTURA ECOLOGICĂ DIN ROMÂNIA

- LA 10 ANI DE LA ADERAREA LA U.E.

  

PROGRAM – CADRU

 

8oo – 9oo:   Primirea şi înregistrarea participanţilor (Aula „Mihai Şerban” a USAMV Cluj-Napoca)

9oo – 10oo: Deschiderea conferinţei. Cuvând de salut adresat de reprezentanţi ai unor instituţii, asociaţii,

organizaţii, entităţi economice din România şi din alte ţări

10oo – 103o: Pauză de cafea. Vizitarea expoziţiei de produse ecologice

103o – 133o: Prezentări în plenul conferinţei din partea următoarelor instituţii/organizaţii:

  • Asociaţia Bioagricultorilor din România BIOTERRA
  • Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  • Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest
  • Institutul Naţional de de Cercetare-Dezvoltare pentru Agricultură (INCDA) Fundulea

133o – 15oo: Masa de prânz

15oo – 18oo:

  • Au cuvântul fermierii români
  • Experienţe europene în agricultura ecologică (participanţi din alte ţări)
  • Întrebări, discuţii, propuneri

18oo – 183o: Evaluarea rezultatelor. Concluzii finale. Închiderea Conferinţei.

183o: Cina festivă

Category: Conferinţe Bioterra - Last updated on  23-09-2017 at 21:45