A X-a Conferinţă a Asociaţiei Bioagricultorilor din România BIOTERRA

Tema Conferinţei: „Agricultura ecologică – o şansă în

contextul crizei economice şi o importantă sursă de alimente sănătoase pentru populaţie

 

 

Sâmbătă, 24 octombrie 2009, orele 10.000, Aula Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca s-a umplut cu peste 250 de participanţi din 5 ţări europene nerăbdători să asiste la deschiderea lucrărilor celei de-a X-a Conferinţe a Asociaţiei Bioterra.

Participanţii au venit din România, Ungaria, Republica Moldova, Rusia şi Germania. Astfel:

– din Republica Moldova: o delegaţie de 8 persoane, condusă de Dr. ing. Iurie Senic, Director al Direcţiei Agrochimie, Ecologie şi Protecţia plantelor din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. Grupul din Republica Moldove a fost alcătuit din consultanţi şi fermieri, reprezentanţi ai asociaţiei ProRural Invest din Chişinău;

– din Ungaria: o delegaţie de 11 persoane, reprezentanţi ai unor organizaţii agro-ecologice şi ai Biokontroll Ungaria – organism de inspecţie şi certificare;

– din Rusia: Alina Kolesnikova, reprezentând organizaţia neguvernamentală „Calitatea vieţii” din Belgorod;

– din Germania: Christoph Arndt, reprezentând organizaţia EkoConnect

Din România au participat la conferinţă reprezentanţi ai:

– Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale: Aurel Badiu

– Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Ion Ionescu Şişeşti”: Prof. dr. ing. Leon Sorin Muntean;

– Federaţia Naţională pentru Agricultura Ecologică: Dr. ing. Ion Toncea - preşedinte şi Conf. dr. Avram Fiţiu - secretar general;

– Oficiul Naţional pentru Produse Tradiţionale şi Ecologice: ing. Rodica Iuliana Părău – director executiv adjunct;

– Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca: Prof. dr. ing. Ioan Rotar - decanul Facultăţii de Agricultură; Prof. Dr. Ing. Liviu Mărghitaş – Preşedinte USAMV Cluj-Napoca, cadre didactice, şefi de catedre, masteranzi, doctoranzi; în total 28 participanţi;

– Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi: un grup de 16 persoane, cadre didactice şi masteranzi, condus de Asist. Dr. Vasile Stoleru;

– reprezentanţi ai DADR Cluj, conduşi de Dr. Ing. Ilarie Ivan - director coordonator;

– reprezentanţi ai oficiilor judeţene de consultanţă agricolă din 6 judeţe;

– reprezentanţi ai unor institute şi staţiuni de cercetare agricolă;

– reprezentanţi ai SC Ecoinspect SRL - organism de inspecţie şi certificare;

– fermieri, procesatori şi comercianţi de produse ecologice, membri ai asociaţiei Bioterra;

– reprezentanţi ai unor organizaţii non-guvernamentale cu profil agro-ecologic: Asociaţia BIOMOLD, Clubul Ecologic Transilvania, Bioclub Cluj-Napoca, Federaţia Naţională de Apicultură;

– simpatizanţi ai Asociaţiei Bioterra;

– reprezentanţi ai mass-media.

Prezidiul Conferinţei în sesiunea de deschidere a fost format din: Prof. dr. Cornel Man., Dr. Aurel Badiu, Dr. ing. Ion Toncea, Prof. dr. ing. Ioan Rotaru, Dr. ing. Ilarie Ivan, Dr. ing. Iurie Senic, Dr. Gabor Solti, Dr. ing. Iuliana Barbu.

Au transmis mesaje la deschiderea conferinţei următorii vorbitori:

– Prof. dr. ing. Ioan Rotaru - Decanul Facultăţii de Agricultură din cadrul USAMV Cluj-Napoca

– Dr. Aurel Badiu - MAPDR

– Prof. dr. ing. Leon Sorin Muntean – ASAS „Ion Ionescu Şişeşti”

– Dr. ing. Ilarie Ivan – DADR Cluj

– Dr. ing. Ion Toncea – FNAE

– Dr. ing. Iurie Senic – MAIA, Republica Moldova

– Dr. Gábor Solti – Fundaţia Sárközi Péter, Ungaria

            Toţi vorbitorii au primit din partea Asociaţiei Bioterra Diplome de Excelenţă pentru contribuţia substanţială în promovarea şi sprijinirea agriculturii ecologice şi a asociaţiei.

            În pauză participanţii au avut prilejul de a degusta produse ecologice: brânzeturi, produse din carne, fructe, ceai.

            După pauză lucrările Conferinţei au continuat cu prezentări realizate în plen, astfel:

– Dr. ing. Ion Toncea (FNAE): „Experienţa României în e-learning pentru agricultura ecologică”;

– Dr. ing. Avram Fiţiu (asociaţia Agroecologia ): „Evoluţia agriculturii ecologice în contextul crizei mondiale”;

– Dr. ing. Lucian Stoian (Asociaţia Biomold Bacău): „Impactul crizei asupra legumiculturii ecologice”;

– ing. Iosif Bartha (SC Fito-fitt SRL Ozun): „Caravana ecologică în România;

            Oaspeţi din alte ţări au avut de asemenea posibilitatea să transmită din experienţa lor în acest sector. Astfel, au vorbit în plenul conferinţei:

– dr. Roszik Péter (Biokontroll, Ungaria): “Noua legislaţie europeană pentru agricultura ecologică”;

dr. ing. Iurie Senic (MAIA, Republica Moldova): “Evoluţia agriculturii ecologice în Republica Moldova).

            În continuarea lucrărilor Conferinţei microfonul a aparţinut membrilor asociaţiei: fermieri, procesatori, comercianţi de produse ecologice.

            Au prezentat aspecte din activitatea lor şi şi-au spus “off-ul” un număr de 7 vorbitori: 

Aurel Petruş - SC Auger Petruş SRL, crescător de animale şi păsări;

Ion Bozgă - fermă de găini ouătoare;

Nagy Miklos - fermă vaci de lapte şi unitate de procesare produse făinoase, membru al Consiliului director al Asociaţiei Bioterra;

Rodica Ferchiu - Asociaţia Valea Asăului, fermă vaci de lapte şi unitate procesare produse lactate;

– Ioan Mihalca

– Iuliana Barbu - SC Farmacia Naturii SRL Bacău, cultivare şi procesare plante medicinale;

Nedelcu Obogeanu - SC Dedy Vit SRL Râmnicu-Vâlcea, procesare uleiuri vegetale.

            În timpul prezentărilor au fost adresate numeroase întrebări şi au fost expuse opinii ale participanţilor din sală pe marginea subiectelor atinse de vorbitori: greutăţi în operarea afacerilor, lipsa oricărui sprijin din partea statului, marketing deficitar, etc.

            Duminică, 25 octombrie 2009, lucrările Conferinţei au fost reluate în plen.

            Primul invitat la microfon a fost ing. Iosif Bartha, care a detaliat programul „Caravana ecologică în România”. Acest program a fost iniţiat de un grup de producători şi procesatori ecologici din judeţul Covasna şi are ca scop sprijinirea dezvoltării pieţei produselor ecologice din România.

            Ideea este de a crea o infrastructură de marketing după modelul existent în majoritatea ţărilor cu state vechi în agricultura ecologică: pieţe regulate în marile zone urbane, realizate cu sprijinul autorităţilor locale, unde să poată să-şi vândă produsele numai producătorii, procesatorii şi comercianţii certificaţi ecologic şi producătorii înregistraţi de produse tradiţionale.Costurile de marketing în acest sistem sunt mult diminuate faţă de comercializarea prin intermediul supermarketurilor, ceea ce constitue un avantaj pentru participanţi, dar şi pentru consumatori.

            Domnul Iosuf Bartha a propus crearea unui parteneriat între Asociaţia Bioterra şi promotorii acestui proiect. Domnul preşedinte Cornel Man a solicitat votul membrilor pentru aprobarea acestei propuneri. Membrii au fost în unanimitate de acord cu implicarea organizaţiei în proiectul „Caravana ecologică în România”.

            Microfonul a fost apoi cedat domnului Rözsa Péter de la asociaţia familială Virágoskút (Fântâna cu Flori) din Balmazújváros, Ungaria. Acesta a oferit câteva idei din experienţa propie privind modul în care producătorii ecologici pot să-şi pună în valoare propriile produse. Exemplul său, acela de a purta îmbrăcăminte tradiţională din zona sa, precum şi promovarea culturii populare (prin cântec şi dans), a fost unul de succes, care i-a adus multe satisfacţii – a spus Rözsa Péter.

De alfel, şi la acest eveniment, el a purtat bine-cunoscutul său costum popular, cu cămaşă tradiţională, vestă şi pălărie negre, cizme de piele, şi a încântat participanţii în pauze cu frumoase melodii ungureşti cântate la ţiteră.

Următorul oaspete de peste hotare care a dorit să adreseze câteva cuvinte participanţilor la Conferinţă a fost domnul Christoph Arndt, reprezentând organizaţia ecologistă EkoConnect (Germania). El şi-a exprimat admiraţia pentru modul foarte deschis şi democratic în care s-au desfăşurat lucrările Conferinţei şi a adresat felicitări organizatorilor pentru expoziţia de produse organice, făcând şi aprecierea că acestea sunt cele mai bune pe care le-a gustat vreodată.

În continuare a solicitat cuvântul Zoltán Kovacs de la SC Euvikov SRL Oradea. El a prezentat participanţilor un produs ce poate fi folosit cu mare succes în fertilizarea culturilor agricole ecologice, bazat pe o tehnologie nouă, fiind un extras dintr-o cultură de alge microscopice. El a subliniat că această tehnologie aduce economii de până la 40% faţă de orice altă metodă de fertilizare aplicată până în prezent în agricultura ecologică.

Domnul Victor Fărăgău, membru al Consiliului director, a vorbit apoi despre importanţa organizării unei întâlniri anuale a membrilor Bioterra pentru păstrarea identităţii şi a unităţii asociaţiei. „Este important să existe o modalitate ca fiecare să-şi poată exprima ideile şi opiniile privind agricultura ecologică şi activitatea asociaţiei. Conferinţa anuală este un astfel de cadru şi ne oferă oportunitatea de învăţa unii de la ceilalţi, de a ne exprima sprijinul reciproc şi de a porni acţiuni concrete, care să aducă beneficii atât fiecăruia dintre noi, cât şi organizaţiei în întregul său, în interesul fiecărui membru şi, în final, în interesul promovării ideilor ecologiste în România şi în întreaga lume” – a spus domnul Fărăgău la finalul cuvântului său.

A urmat domnul Aurel Maxim din cadrul USAMV Cluj-Napoca, care a vorbit despre importanţa menţinerii în cultură a soiurilor de plante autohtone, deoarece metoda păstrării seminţelor în băncile de gene determină pierderea parţială a capacităţii de germinare a acestora.

            După o pauză, în care timpul a fost exploatat la maximum de participanţi prin degustarea de produse ecologice şi vizitarea expoziţiei, lucrările Conferinţei au continuat cu alocuţiunea rostită de doamna Piroska Lörincz, managerul Ecoinspect SRL, care a subliniat importanţa de a avea nu numai fermieri şi procesatori care să stăpânească tainele agriculturii ecologice, ci şi organisme de inspecţie şi certificare competitive. Doamna Lörincz a ţinut să mulţumească asociaţiei Bioterra pentru buna colaborare şi parteneriatul stabil cu Ecoinspect, spunând că se mândreşte că organismul pe care îl conduce este prima firmă de inspecţie şi certificare românească acreditată internaţional de prestigioasa IOAS şi că este conştientă că datorează acest fapt şi relaţiei de parteneriat excelentă stabilită cu conducerea asociaţiei Bioterra.

            Alina Kolesnikova din Rusia a adus mulţumiri asociaţiei Bioterra pentru invitaţia de participa, pentru prima dată, la acest eveniment şi s-a declarat impresionată de atmosfera deschisă şi prietenească în care s-au desfăşurat lucrările conferinţei. Fiind reprezentanta unei organizaţii de fermieri la început de drum în agricultura ecologică, ea a adresat conducerii asociaţiei Bioterra rugămintea de a fi sprijiniţi prin know-how şi asistenţă la realizarea activităţilor de promovare a acestui sistem de agricultură şi în certificarea produselor. Domnul preşedinte Cornel Man a asigurat-o de întregul sprijin din partea asociaţiei.

            În continuare a luat cuvântul doamna Georgeta Ujupan, director coordonator al OJCA Braşov. Vorbind în numele tuturor participanţilor din sistemul public de consultanţă agricolă, ea a subliniat colaborarea îndelungată şi fructuoasă dintre asociaţia Bioterra şi ANCA. În cei peste zece ani de parteneriat au fost organizate sute de activităţi comune şi mii de fermieri au pătruns tainele agriculturii ecologice cu sprijinul consultanţilor agricoli. La final, ea a exprimat dorinţa tuturor angajaţilor ANCA de a continua colaborarea cu Bioterra, în beneficiul ambelor organizaţii, dar mai ales în beneficiul operatorilor din agricultura ecologică şi al consumatorilor de astfel de produse.

            Domnul Dan Craioveanu, reprezentând Clubul Ecologic Transilvania, a dorit să supună atenţiei celor prezenţi două probleme majore cu care se confruntă în acest moment agricultorii ecologici din România: pe de o parte lipsa seminţelor din soiuri autohtone, care să se preteze la cultivarea în sistem ecologic, pe de altă parte o recentă iniţiativă legislativă care permite creşterea procentului OMG în seminţe convenţionale.    

            A urmat la cuvânt doamna Eva Veress, de la Bio Club Clul-Napoca. Ea a mulţunit organizatorilor pentru nivelul ştiinţific şi de dezbatere ridicat al manifestării din acest an, ca de altfel pe parcursul tuturor celor zece ediţii la care a participat alături de colegii domniei sale. Doamna Eva Veress a subliniat că asociaţia Bioterra este una dintre cele mai consecvente organizaţii de producători agricoli din România, felicitând întregul colectiv pentru realizările asociaţiei.

            Domnul Ion Bozgă a fost cel care a avut ultima intervenţie de la microfonul conferinţei. El a susţinut nevoia imperativă ca asociaţia să se implice mai mult în a convinge instituţiile guvernamentale că agricultura ecologică trebuie să fie prioritatea politicii agricole în ţara noastră, din raţiuni economice, ecologice şi sociale, pe care le-a şi explicat succint.

            Cuvântul de încheiere a aparţinut domnului Prof.dr. Cornel Man, preşedintele Asociaţiei Bioagricultorilor din România BIOTERRA. El a reiterat motivele pentru care a fost aleasă tema din acest an a Conferinţei, spunând că există numeroase categorii de populaţie afectate de efectele crizei economice mondiale, între care se înscriu şi operatorii din agricultura ecologică, datorită scăderii drastice a numărului de consumatori în numeroase zone de pe glob, inclusiv în cea mai mare parte a Europei. România, unde oricum numărul consunatorilor este încă destul de redus, nu face excepţie de la această regulă.

            El a subliniat faptul că unul din marile câştiguri ale organizării conferinţei este faptul că, prin intermediul prezentărilor audiate şi a discuţiilor, de multe ori contradictorii pe marginea acestora, precum şi prin activităţile conexe Conferinţei, cum a fost expoziţia şi degustările de produse ecologice, cărţile care au putut fi consultate şi achiziţionate de participanţi, şi chiar buna dispoziţie din timpul Cinei festive, toţi participanţii au avut ocazia de a-şi îmbunătăţi cunoştinţele în domeniul agriculturii ecologice, de a stabili noi contacte în vederea începerii unor afaceri şi chiar de a lega noi prietenii.

            „Fiecare nouă ediţie a Conferinţei asociaţiei noastre ne oferă prilejul de a fi martorii unor dezbateri de idei originale în ceea ce priveşte găsirea unor soluţii fezabile şi eficiente la problemele fermierilor şi ale celorlalţi operatori din sistemul de agricultură ecologică” – a spus în încheiere domnul Preşedinte Cornel Man.

            El a adresat mulţumiri în numele Asociaţiei BIOTERRA tuturor celor care s-au implicat în organizarea conferinţei, şi în special sponsorului din acest an al evenimentului – Fundaţia Avalon (Olanda), domnului Martien Lankester – director executiv al organizaţiei.

Au mai fost adresate mulţumiri colaboratorilor din cadrul asociaţiei (Consiliu director, simpli membri), din cadrul USAMV Cluj-Napoca şi USAMV Iaşi, precum şi altor colaboratori care au făcut eforturi apreciabile ca acest eveniment să fie organizat la un standard ridicat, aşa cum, de altfel, asociaţia Bioterra şi-a obişnuit an de an participanţii la Conferinţa anuală.

 

Dintre activităţile conexe care s-au derulat pe parcursul celor două zile ale Conferinţei, am amintit deja organizarea unei expoziţii cu produse ecologice. În cadrul acesteia au fost expuse: produse lactate de la Asociaţia Valea Asăului, judeţul Bacău, ouă ecologice de la SC Pop Avi SRL Cluj-Napoca şi SC Cortina SRL Curţişoara, judeţul Olt, conserve de legume, produse din carne şi produse lactate, siropuri şi băuturi răcoritoare din fructe de la Virágoskút (Fântâna cu Flori) din Balmazújváros, Ungaria, produse din carne de la SC Toto SRL şi paste făinoase de la SC Ecoland SRL Sălard, judeţul Bihor şi Petras Bio SRL, plante medicinale şi ceaiuri de la SC Farmacia Naturii SRL Bacău şi SC Sonnentor SRL Reghin, legume proaspete de la Bio Club Cluj-Napoca şi creme din legume şi fructe de la SC Fito-fitt SRL Ozun, judeţul Covasna, miere de albine de la SC Apiplast Uileacu de Criş, judeţul Bihor, pâine de la SC Teocrist SRL, vin de la SCDVV Bujoru, siropuri de plante şi produse cosmetice de la SC Proplant SRL Cluj-Napoca şi produse fitosanitare de la SC Antibiotice SA Iaşi.

 

De asemenea, în holul Aulei „Mihai Şerban” a existat şi o mică expoziţie de cărţi de specialitate, participanţii la conferinţă putând să consulte şi să achiziţioneze următoarele titluri:

- „Ecotehnica culturilor de câmp”. Autori: Rusu Teodor, Albert Imre, Bodis Andrei;

- “Cultivarea legumelor cu metode ecologice”. Autori: Vasile Stoleru, Albert Imre;

- “Zootehnie ecologică”. Autor: Cornel Man;

- “Avicultură ecologică”. Autori: Cornel Man, Adrian C. Man;

- “Ghid legislativ de agricultură ecologică în Uniunea Europeană;

- “Iniţiative de marketing pentru produsele agricole ecologice”

            Ultimele două dintre titlurile enunţate au fost editate în cadrul unui proiect transfrontalier de promovare a agriculturii ecologice finanţat în cadrul Programului Phare CBC 2005 şi au fost distribuite gratuit tuturor participanţilor la conferinţă.

            La Conferinţa Bioterra au participat şi reprezentanţi ai mass-media. Un reportaj de la acest eveniment a fost transmis de către studioul regional Cluj al Televiziunii Române.

Category: Conferinţe Bioterra - Last updated on  09-07-2012 at 09:18