A IX -a Conferinţă Bioterra

            Aşa după cum se ştie de mai mulţi ani, Asociaţia Bioterra a rezervat membrilor săi oportunitatea de a participa şi în anul 2008 la conferinţa bioagricultorilor din România. Evenimentul s-a desfăşurat în 25-26 octombrie, având 220 invitaţi. De la 08:30 s-a făcut înscrierea participanţilor, iar de la 9:30 a început Conferinţa.        

            Printre multitudinea de probleme propuse la ordinea de zi a fost internaţionalizarea proiectului “Promovarea tehnologiilor de cultură cu impact redus asupra mediului şi cu eficienţă economică sporită a producţiilor obţinute”, proiect implementat de Bioterra cu sprijinul Băncii Mondiale şi a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în perioada 2008-2010. Obiectivul programului de internaţionalizare este ca prin gândirea comună a actorilor de pe scena agriculturii ecologice din ţară şi a unor organizaţii similare din ţările vecine, să contribuim la realizarea unui scop deosebit de important: adoptarea pe scară largă a unor tehnologii eficiente de producţie în agricultura ecologică şi aplicarea acestora conform cerinţelor sistemului de certificare ale UE, respectiv adoptarea celor mai bune metode în marketingul produselor ecologice.  Prin intermediul acestui program de internaţionalizare s-a asigurat participarea la conferinţă a 8 invitaţi din 6 ţări: Armenia, Bulgaria, Serbia, Republica Moldova, Turcia şi Letonia.

            Acestea fiind spuse, s-a trecut la etapa prezentărilor. Prezentările în plenul conferinţei au fost următoarele:

 - din partea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale - Dr Teodor Mihalcea: Mesaj adresat participanţilor la Conferinta a IX – a;
 - din partea Federaţiei Naţionale pentru Agricultura Ecologica - Dr. Ing. Ion Toncea: Agricultura ecologica sursa de hrana vie;
 - din partea Asociaţiei Bioterra - prof. dr. Cornel Man: Suportul tehnologic al calitatii produselor alimentare animaliere ecologice,

- din partea Asociaţiei Biomold - dr. Ing. Lucian Stoian: Calitatea legumelor si fructelor ecologice;

 - din partea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare al Republicii Moldova – dr. ing. Iurie Senic: De la   calitatea solului la calitatea produselor agroalimentare;
 - din partea Bio România - Dr. ing. Marian Cioceanu: Alimentele ecologice şi sănătatea;

 - din partea Escar Prod -  Ing. Raul Iluţ: Modalităţi de creştere şi procesare a melcului în sistem ecologic Metoda Teliu;

- din partea USAMV Cluj - Conf. dr. Dan Dezmireanu: Controlul calităţii produselor apicole: metodologie agreată, proceduri şi perspective;

            În urma prezentărilor în plen, participanţii au fost repartizaţi în 3 grupe pentru a participa la workshop-uri, după interesul prezentat de fiecare în parte. Cu realizarea workshopurilor s-a încheiat prima zi a conferinţei.

Lucrările pe sectiuni au fost următoarele:

- Calitatea produselor vegetale ecologice

- Calitatea produselor animaliere ecologice

- Calitatea produselor apicole si a melcilor. Aspecte de marketing

 1. Calitatea produselor vegetale ecologice (cereale, legume, fructe, cartofi, plante medicinale)

            La această secţiune moderatori au fost: Dr.ing. Ion Toncea, Dr. ing. Iurie Senic, Dr. ing. Lucian Stoian, şi Prof.dr.Maria Apahidean.
            A fost secţiunea cea mai solicitată, fiind înscrişi peste 80 participanţi din 8 ţări, între ei cei mai mulţi fermieri, dar şi specialişti, masteranzi, procesatori, comercianţi. Au pus întrebări 15 participanţi, cărora li s-a răspuns, şi au participat la discuţii, aducând completări, propuneri şi sugestii.
            Între temele mai importante discutate au fost cele de care depinde credibilitatea agriculturii ecologice:
 • Sămânţa şi semănatul în agricultura ecologică
 • Modalităţi de fertilizare
 • Protecţia plantelor şi limitele ei
 • Cum mărim calitatea produselor alimentare?
 • Valorificarea producţiilor ecologice.
           S-a abordat apoi un subiect interesant, „Agricultura ecologică şi schimbările climatice”, apariţia de noi dăunători în agricultură şi modificări în comportamentul celor cunoscuţi, temă ce trebuie să intre în atenţia cercetătorilor din ţara noastră.

            Foarte discutată a fost problema subvenţiilor, a sprijinului agriculturii ecologice care încă nu este reglementată în spiritul cererii operatorilor din eco-agricultură.

   2. Calitatea produselor animaliere ecologice ( carne, lapte, ouă )
            Moderatori în cadrul acestei secţiuni au fost:Prof.dr.Cornel Man, Prof.dr.Marian Cioceanu, Prof.dr.Gheorghe Mihai, Wilhelm Schuster.

Temele dezbătute:

-   formele de sprijin alocate în România fermierilor din sistemul ecologic, comparativ cu formele de sprijin alocate fermierilor din alte ţări din UE

-   probleme de asigurare a calităţii laptelui şi produselor procesate

-  probleme legate de marketingul produselor, în care s-au pus în evidenţă creşterea cererii pe piaţa românească şi insuficienţa ofertei, cauzată de următorii factori: insuficienţa formelor de sprijin pentru producţia ecologică; lipsa masurilor de sprijin pentru producţia animală, etc.
-  metode ecologice pentru profilaxia bolilor la animalele de fermă, schimburi de informaţii şi experienţe ale fermierilor
             Dezbaterile ulterioare ale participanţilor s-au axat pe temele prezentate în plenul conferinţei, care au vizat:
-   calitatea produselor animale ecologice, comparativ cu produsele animale obţinute în condiţii convenţionale
-   punerea în valoare a fermelor ţărăneşti autentice, care pot asigura cele mai sigure surse de hrană pentru om
-  studii ştiinţifice publicate recent, în domeniu, care certifică valoarea nutriţională a produselor ecologice şi siguranţa sănătăţii consumatorilor
- argumente pro calitate în favoarea produselor animale ecologice, cu exemple ale rezultatelor obţinute pe ou, lapte şi produse lactate
 - accentuarea necesităţii unor studii care pun în evidenţă aspectele de calitate a produselor ecologice comparativ cu produsele agroalimentare convenţionale obţinute în unităţi de producţie prin tehnologii superintensive
 - necesitatea unor campanii virulente de informare corectă a consumatorilor asupra riscului la care se supun prin consumul de alimente obţinute prin metode şi procedee de ultraprocesare a produselor alimentare de origine animală, precum: iradierea, utilizarea unor conservanţi chimici de sinteză sau produse de stimulare a creşterii, hormoni, etc, alte produse de sinteză, extrem de nocive pentru sănătate, dreptul la o informare corectă a consumatorului.

          Au luat parte un număr de 24 de participanţi, reprezentanţi ai unor Asociaţii şi Cooperative de producători, certificaţi la agricultura ecologică, care, la final au adus aprecieri echipei BIOTERRA pentru prilejul oferit de a realiza aceste dezbateri, schimburi de idei şi soluţii la problemele cu care se confruntă producătorii şi procesatorii din sistemul ecologic agroalimentar .

 3. Calitatea produselor apicole şi a melcilor ecologici. Aspecte de marketing
            Moderatori la această secţiune au fost: Prof.dr. Dan Dezmireanu, Ing. Dorin Dogaru, Ing. drd. Lörincz Piroska, Ing. Raul Iluţ.

Referate prezentate în cadrul secţiunii:

Calitatea produselor agroalimentare ecologice - prezentat de Lorincz Piroska – Ecoinspect;

-   Condiţii esenţiale care pot influenţa calitatea produselor apicole ecologice (perioadă de conversie, amplasament, hrănire, tratamente, condiţii de extracţie) - prezentat de Dorin Dogar – Apiprodex;

-   Calităţile polenului şi modul de obţinere – prezentat de apicultorul Oros Iosif;   

-  Helicicultura biologică: Factorii de risc chimici în siguranţa alimentară, asociată cu creşterea melcilor comestibili - drd. ing.Toader Adrian

Din partea participanţilor au venit următoarele sugestii şi propuneri:

-  Conştientizarea consumatorilor pentru recunoaşterea calităţii produselor agroalimentare ecologice şi utilizarea acestora mai frecvent, ca şi alternativă pentru o alimentaţie sănătoasă.

-   Calitatea produselor ecologice este influenţată în mod direct de modul de obţinere a acestora, sunt foarte importante tehnologiile de producţie.

-   Importanţa ingredientelor utilizate în procesul de fabricaţie ( al produselor procesate )

            La această secţiune au participat 18 persoane din judeţele Cluj, Bihor, Harghita, Iaşi, Mureş, Bistriţa şi Sălaj, care şi-aiu prezentat mulţumirea pentru informaţiile primite.

            A doua zi a conferinţei, programul a început cu prezentarea concluziilor de la lucrările pe secţiuni, activitate desfăşurată de moderatorii fiecărei secţiuni. În acest fel, toţi participanţii au primit câteva informaţii şi despre secţiunile la care nu au participat.

            Traducerea prezentărilor în plen şi pe secţiuni în engleză a fost efectuată de ing Hicea Silvia din echipa proiectului, în germană – a fost efectuată de prof. Dabija Cristian şi Willi Schuster, iar în maghiară de Barazsuly Emil. 

Alte activităţi desfăşurate în cadrul conferinţei

1. Expoziţia de produse ecologice a avut loc în holul clădirii, unde era suficient spaţiu pentru etalarea exponatelor. Expoziţia a fost vizitată în cele 4 pauze din timpul conferinţei. În cadrul acestei expoziţii participanţilor li s-a oferit ocazia să îşi achiziţioneze produse ecologice direct de la producători. Astfel:

-   legume ecologice de la producătorii Nagy Ştefan şi Bioclub Cluj;

-   paste făinoase produse de S.C Ecoland SRL;

-   făină ecologică produsă la ferma individuală Drăgan Radu;

-   ouă ecologice expuse de SC Cortina Srl;

-   produse lactate ecologice procesate de S.C Dorna Lactate;

-   nuci şi gem de nuci ecologice prezentate de SC Draka Comteq Iberica;

-   produse apicole obţinute de Federaţia Apicolă, SC Ecofruct, SC Apiplast Srl şi Producătorul individual Pál István Ferenc;

-    produse cosmetice, condimente, suplimente nutritive obţinute de S.C ProPlanta;

-    vin ecologic produs de Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Viti-Vinicolă Bujoru;

           În afară de aceste produse alimentare, cei interesaţi au putut să îşi procure şi produse ecologice pentru întreţinerea grădinii, florilor de apartament şi a culturilor. SC Ecofruct a prezentat NeemAzalul pentru pentru combaterea ecologică a dăunătorilor, S.C Antibiotice şi S.C. Belrom au expus fertilizanţi ecologici.

2. Degustarea produselor ecologice

                În “pauzele de cafea” prevăzute în cadrul conferinţei, echipa de implementare a decis să delecteze participanţii cu produse obţinute ecologic. În acest sens, într-o sală alăturată sălii de conferinţă, s-a pregătit o masă cu autoservire. Produsele ecologice servite au fost: cafea, lapte - Dorna Lactate, produse lactate (caş, telemea, brânză) - Asociaţia Valea Asăului, ceai - Sonnentors – Tg Mureş, slănină – obţinută la ferma individuală Albert Imre, pâine - Biocop – Sibiu, şi mere – obţinute la ferma individuală Gherman Nicolae.

3. Conferinţa de presă

                În prima zi a conferinţei, în pauza de la ora 12:30 – 13:00, a avut loc o conferinţă de presă. La această conferinţă au fost prezenţi reporteri de la: Radio Cluj, ziarul Ziua de Cluj, ziarul Făclia, Monitorul de Cluj şi televiziunea TL Europa Nova.
           În cadrul acestei conferinţe a fost prezentat de către preşedintele Asociaţiei Bioterra – prof. Dr. Cornel Man, proiectul Makis, care se află în derulare şi, proiectul de internaţionalizare. Pentru TL EuropaNova s-au luat interviuri d-lui Solti Gabor, d-lui Bodnar Gyorgy, d-lui Nagy Miklos, d-nei Socaciu Carmen, d-lui Sandor Jozsef, d-lui Tomşa Mihai, d-lui Auger Petruş şi d-nei Ferchiu Rodica. Un CD cu aceste interviuri este anexat la Anexa 6CD. 

           Aprecieri şi mulţumiri pentru cea de a IX-a conferinţă au fost adresate direct organizatorilor de către participanţi, fiecare exprimându-şi bucuria de a participa la acest eveniment. De asemenea aprecieri şi multumiri au venit în scris din partea unor participanţi din ţară şi din partea reprezentanţilor delegaţiilor străine. Toţi invintaţii străini au mulţumit în mod deosebit pentru oportunitatea care au avut-o de a vedea pe viu activităţile Bioterrei, precum şi conlucrarea ei cu MADR, ANCA, ASAS, Staţiunile de Cercetare ştiinţifică, Universităţile Agricole. Au apreciat şi rolul Asociaţiei în dezvoltarea agriculturii ecologice din România, dar şi metodologia şi practicile aplicate în urmărirea scopurilor propuse.

            Ca o exprimare a aprecierilor din partea participanţilor am decis să scriem căteva rânduri primite din partea d-lui dr ing. Viorel Morarescu, director general al ANCA: “Conferinţa Bioterra, manifestare de prestigiu recunoscută pe plan internaţional, s-a impus an de an prin diversitatea temelor şi prezentărilor racordate permanent la contextul european şi mondial, dar şi prin participarea celor mai valoroşi specialişti din domeniul ştiinţei, educaţiei, cercetării şi extensiei, al producţiei şi procesării, al inspectiei şi certificării produselor agroalimentare ecologice, al marketingului şi managmentului agricol. De fiecare dată când participăm la lucrările conferinţelor Asociaţiei Bioterra suntem martorii unor confruntări de idei originale, cu rezonanţe profunde în cea ce priveşte oferirea soluţiilor celor mai eficiente la problemele cu care se confruntă producătorii din sfera agriculturii ecologice, dar şi cei ce le sunt, sub o forma sau alta, parteneri sau asociaţi”.

 Prof.dr. Cornel Man

 

 

Category: Conferinţe Bioterra - Last updated on  07-01-2009 at 12:19