A VII-a Conferinţă a Bioagricultorilor din România
În perioada 21-22 octombrie a avut loc în Aula Universităţii de Ştiinţe Agricole şi  Medicină Veterinară din Cluj-Napoca a VII-a Conferinţă a Bioagricultorilor din România, având ca temă principală NU ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC IN AGRICULTURA ECOLOGICA.
            La eveniment au luat parte 253 de persoane: specialişti de la instituţii centrale, staţiuni de cercetare, procesatori şi comercianţi, fermieri, cadre didactice universitare, studenti, masteranzi, doctoranzi si ziaristi. 
            Spicuim din ideile prezentate în cadrul Conferintei:
            De la Directia Generala de Strategii Agroalimentare din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale a participat Directorul General Dl. Toma Adarian Dinu care a sustinut prezentarea cu tema Cultivarea plantelor modificate genetic in Romania, situatia actuala si perspective. A prezentat contextul actual din Romania, Autoritatile romane  cu responsabilitati în domeniu organismelor modificate genetic, legislatia aferenta si perspectivele OMG–urilor incepand cu ianuarie 2007 cand datorita aderarii la Uniunea Europeană Romania este nevoita sa faca unele modificari legislative intre care interzicerea culturilor de soia modificata genetic care in prezent este singura planta mogificata genetic a carei cultivare este aprobata de legislatia romaneasca si posibila introducere a porumbului Bt. De asemenea a fost prezentat Planul de Actiune pentru eliminarea din cultura a soiei modificata genetic incepand cu 1 ianuarie 2007, aflat in derulare.
      Dr. Padrout M. Fried, de la  Agroscope Reckenholz Taenikon, din Zuerich a prezentat lucrarea cu tema Pot OMG să rezolve problemele în cadrul protecţiei plantelor? În cadrul prezentării realizate pentru conferinţa Bioterra se pun în discuţie avantajele şi dezavatajele utilizării pesticidelor, OMG, agenţii folosiţi pentru controlul biologic, preum şi agricultura ecologică. Este prezentata poziţia IFOAM faţă de OMG: aceasta organizatie umbrela se opune utilizării tehnicii genetice în agricultură, mai ales datorită pericolului fără precedent pe care îl reprezintă pentru întreaga biosferă şi datorită riscului economic, respectiv a celui ambiental pe care îl incumbă pentru agricultura ecologică. IFOAM consideră că tehnica genetică cauzează sau poate cauza în agricultură diverse efecate negative intre care: efecte ambientale negatice sau ireversibile, eliberarea de organisme care nu au existat niciodată sau a căror existenţă nu poate fi revocată, poluarea bazei genetice a culturilor agricole, a microorganismelor sau a animalelor, negarea libertăţii de algere pentru consumatori şi pentru fermieri, cat si ameninţări inacceptabile pentru sănătatea umană.
   Monica Schneider din partea FiBL a prezentat expunerea Agricultura Ecologica in Coexistenta cu OMG-urile. In expunere s-au mentionat cadrul legal si standardele private legate de productia ecologica si OMG-uri, motivele pentru care agricultori ecologici nu folosesc ingineria genetica, probleme datorate utilizarii OMG-urilor si recomandari din partea FiBL intre care: renuntarea la culturile problematice ca si rapita, licenta de productie pentru producatorii de OMG-uri, arii protejate pentru productia de semintae, reguli specifice pentru regiunile de granita.  
            Lector dr. Dana Malschi reprezentand Facultatea de Stiinta Mediului din Cluj a sustinut prezentarea Puncte de vedere asupra prezenţei OGM-urilor în agricultură Doamna Malschi susţine intensificarea eforturilor pentru optimizarea interrelaţiei mediu-agricultură-dezvoltare durabilă, prin managementul sistemelor tehnologice de cultură agroecologic integrate, eficiente economic şi ecologic, incluzând conservarea şi utilizarea durabila a resurselor naturale, mai ales de biodiversitate, importante pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii, a calităţii mediului şi alimentelor.
Specialistul in problematica OMG-urilor din cadrul Federatiei Nationale pentru Agricultura Ecologica, Dl. Dan Craioveanu a prezentat opinia Federatiei legata de OMG-uri si a dat cateva exemple de riscuri datorate utilizarii GMO-urilor in alimentatie la sobolani ca: leziunile provocate la ficat, pancreas, cresterea leucocitelor in sange etc. El a atras atentia si asupra riscului economic venit din partea unor companii internationale precum Pioneer si Monsanto.
Manola Romalo, Frankfurt, de la „Asociatia Jurnalistilor Germani” a prezentat Miza economica planetara: principiul iresponsabilitatii. In cadrul prezentarii s-a atras atentia asupra categoriilor de riscuri sanitare sau economice rezultate ca urmare a diseminari in mediu a organismelor modificate. S-a dezbatut problema responsabilitatii - cel care polueaza mediul, aduce prejudicii sanatatii oamenilor si animalelor ar trebui obligat sa achite daune.    
 După dezbaterile în plen au avut loc discutii in cadrul grupurilor de lucru temele abordate fiind:
– secţiunea 1: OMG-uri in domeniul culturii plantelor;
– secţiunea 2: OMG-uri in domeniul cresteri animalelor;
– secţiunea 3: Produsele alimentare si OMG-urile.
            În cea de-a doua zi a conferinţei au fost prezentate de catre moderatori concluziile discutiilor desfasurate in cadrul workshop-urilor. De asemenea au fost propuse solutii pentru minimalizarea pe cat posibil a riscurilor datorate introducerii OMG –urilor in agricultura.
  • Iniţierea la nivel mondial, a unui sistem de reguli şi practici pentru agricultura ecologică. Acest sistem, odată elaborat, ar putea fi promovat de către Federaţia Internaţională pentru Agricultura Ecologică (IFOAM) , forum din care face parte şi asociaţia BIOTERRA.
  • Asociaţia BIOTERRA ar trebui să organizeze o campanie de instruire a fermierilor privitor la accesarea fondurilor şi să popularizeze rezultatele programelor de cercetare existente, prin intermediul revistelor sau în cadrul simpozioanelor.
  • Demararea, la scară naţională a unor programe de educare a consumatorilor privind beneficiile alimentaţiei ecologice
  • Crearea unor sisteme de Marketing direct  
  • Exercitarea de lobby politic privind protejarea producătorilor români prin acordarea de subvenţii fermierilor ecologici. 
Scopul principal al conferinţei a fost informarea membrilor Bioterra si a tuturor participantilor asupra urmatoarelor aspecte:
·      ce sunt organismele modificate genetic
·      exemple de plante şi animale transgenice
·      riscurile legate de cultura plantelor transgenice
·      OMG şi biodiversitate culturalã
·      OMG-urile şi societatea
·      alimentele conţinând OMG-uri şi riscurile lor
·      legislaţia româneascã în privinţa OMG-urilor
În acest sens putem remarca faptul că subiectul propus pentru prima datã la Conferinţele Bioterra a fost de mare actualitate şi de mare interes, iar scopul Conferintei s-a realizat pe deplin. Dezbaterile au scos în evidenţă riscurile legate de utilizarea in agricultura a organismelor modificate genetic atat pentru mediul inconjurator cat si pentru sanatatea umana, precum şi soluţiile care să ducă la rezolvarea problematicii prezentate .
            Organizarea celei de a VII-a Conferinţe a Bioagricultorilor din România a fost un eveniment de o importanţă deosebită, fapt reflectat şi în presa scrisă şi audio din ţară, unde evenimentul a fost mediatizat  contribuind astfel la popularizarea  sistemului de agricultura ecologica.    
            In ultima parte a Conferintei au fost prezentate reusitele Bioterrei din ultimul an intre care realizarea unei noi filiale la Fagaras si discutii legate de realizarea altor trei la Constanta, Mures si Techirghiol.
            In punctul de pe Ordinea de zi „Probleme Organizatorice” membrii Bioterrei au aprobat urmatoarele propuneri: 
1.            Includerea in Statutul Asociatiei Bioterra la capitolul „Obiective si activitati”, Cercetarea stiintifica in domeniul agriculturii ecologice.
2.            Raportul de reprezentare in Conferinta si Adunari Generale sa fie de 1 la 20 de membrii.
3.            S-a aprobat infiintarea filialei Bioterra Fagaras si inceperea demersurilor pentru infiintarea celorlalte filiale.
            Prezenţa unui număr atât de mare de participanţi la Conferinţă reprezinta o reala contributie la diseminarea informatiilor legate de agricultura ecologica şi la creşterea prestigiului acestui sistem în ţară, adusa de catre Asociatia Bioterra.
            In vederea realizarii obiectivului principal al Asociatiei de promovare a agriculturii ecologice in Romania, Bioterra isi propune continuarea activitatilor cu impact pozitiv in vederea atingerii acestui deziderat intre care: seminarii, instruiri, mese rotunde, înfiinţarea loturilor demonstrative şi vizite de studiu, participare la expoziţii din ţară şi din strainatate, continuarea tradiţiei organizării conferinţelor naţionale.
            La închiderea conferinţei preşedintele si directorul Asociaţiei Bioterra au mulţumit în numele tuturor participanţilor şi a membrilor asociaţiei pentru efortul generos al FiBL pentru mijlocirea finanţării de către Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice, SECO, Elveţia a organizării acestei manifestări de prestigiu.  
 
            Rezumatul situaţiei financiare;
Buget alocat                           52958           RON
Suma primită                          52958           RON
Suma cheltuită                        52953.31     RON
Suma necheltuită                   4.69              RON
           

          Prof. Dr. Cornel Man                                                                         Ing. Albert Imre

 

 

Preşedintele Asociaţiei Bioterra                                                                 Director executiv

Cluj, noiembrie 2006
Category: Conferinţe Bioterra - Last updated on  07-06-2007 at 17:45